Välkommen till Selinggruppen AB

SelingGruppen AB arbetar med allmän byggkonsultation, våtrumsbesiktningar samt som kontrollansvarig enligt nya PBL. Ovanstående arbeten utförs av Byggnadsingenjör Jan Seling som är Certifierad kontrollansvarig av SITAC med rikstäckande behörighet K.


I SelingGruppen AB ingår Blidö Mur & Puts och Selings Bygg.


Välkommen med din förfrågan!