För Professionell taksnöskottning

Snö & Isfritt Stockholm AB är specialiserade på taksnöskottning. Vårt utförande är baserat på 100% säkerhet, hela tak samt fri väg efter avslutat arbete. Vår yrkesskicklighet och ständiga ambition att utföra ett professionellt arbete samt vår höga servicegrad har resulterat i ett gott rykte.

Snö & Isfritt Stockholm AB grundades 2011 efter att tidigare ingått som en verksamhet i Blidö Mur & Puts AB. Vår verksamhet är koncentrerad till Stockholm med omnejd.

Undvik takskador och olyckor vid snöröjning! Varje år drabbas fastighetsägare av dyra takskador på grund av snön. Fuktskador och snöras kan ställa till med mycket besvär. Ett felaktigt utfört arbete kan också leda till stora och kostsamma skador. Som fastighetsägare så har ni vissa lagkrav att följa:

Detta regleras i ordningslagen (1993:1617) 3 kap, 3 §, andra stycket.” Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.”
När ni anlitar Snö & Isfritt för takskottning kan ni känna er trygga. Våra professionella snöröjare är licensierade enligt "Skotta säkert" och vet hur ditt tak bör skottas för att undvika onödiga skador och olyckor. Vi skottar bort snön på ett effektivt och säkert sätt och avlägsnar istappar från tak och fasader för att undvika att de faller ner och skadar fotgängare och bilar. Vi jobbar även från skylift.
Vi erbjuder mycket hög servicegrad samt 100 % professionellt utförda arbeten. Vårt mål är att varje utfört arbete ska leda till en god referens.

Välkommen att kontakta Snö & Isfritt för mer information om priser och avtal!

Jan Seling

0skott_skorsten_tak_siluett