Välkommen till Selinggruppen AB

SelingGruppen AB arbetar med Bygg - och Fasadbesiktningar och allmän byggkonsultation med projektledning samt som kontrollansvarig. Ovanstående arbeten utförs av  SBR Byggnadsingenjör Jan Seling som är Certifierad kontrollansvarig av SITAC med rikstäckande behörighet K och godkänd SBR besiktningsman.

Välkommen med din förfrågan!